CHRONICKÁ BOLEST

Co je chronická bolest?

Bolest, která se stále vrací, obtěžuje a limituje při běžných činnostech. Charakter bolesti nelze přesně lokalizovat, může mít stěhovavý charakter. Během dne je stav bolesti proměnlivý.  Speciální náplasti nepomáhají, léky na uvolnění už nechcete brát, všechna dostupná vyšetření jsou v pořádku, ale lékaři nevědí co s vámi. 

Co způsobuje chronickou bolest?

Nejčastěji způsobuje bolest meziobratlová ploténka, malé klouby mezi obratli a skoliózy. Běžnou komplikací jsou jizvy po operacích, těžké porody, úrazy jako jsou pády na zadek nebo vyvrknuté kotníky či fraktury v oblasti dolních končetin.  Pohybový systém nepracuje jako jeden celek, dochází k přetěžování a poruše určité části, kterou pacient vnímá nepříjemně, později bolestivě. Každodenní bolesti přináší útrapy, komplikují osobní i pracovní vztahy. Psychika je úzce spjata s potížemi, kvůli kterým se pacient dostává do začarovaného kruhu a neví kudy kam.

CHRONICKÁ BOLEST V PRAXI

Mým úkolem je rozpoznat psychosomatický podíl bolesti a vyhledat její příčinu. Terapie je ve většině případů zaměřená na jiné místo než kde jí pacient popisuje. Úspěšnost léčby závisí také na spolupráci a zodpovědném přístupu pacienta k terapii.

Příklad: bolesti deformity vbočeného palce nemusí být jen zapříčiněny jen plochýma nohama nebo nošením vysokých podpatků, zapomíná se i na vyšetření kyčelních kloubů a pánevní oblasti.

Reagujte na vaši bolest včas

DOMLUVTE SI NÁVŠTĚVU V ORDINACI

Top