MARTINA ŠENKOVÁ

Pomůžu vám bez dlouhých čekacích lhůt vyřešit vaše problémy s bolestí.

 • AKUTNÍ BOLEST
  Pomohu Vám od akutní bolesti.

  Akutní bolest je varovný signál těla o překročení našich limitů, dává nám pokyn k zastavení a odpočinku.

 • CHRONICKÁ BOLEST
  Všechna dostupná vyšetření jsou negativní, ale bolesti máte stále.

  Důsledné nalezení příčiny bolestí předchází vážným komplikacím.

 • SPORTOVNÍ VÝKONY
  Chcete zlepšit svůj sportovní výkon?

  Bolesti limitují sportovní výkonnost, rehabilitace je součástí lepších výkonů

 • BOLESTI V TĚHOTENSTVÍ
  Nevíte si rady s bolestí zad v těhotenství?

  Nebojte se přijít na rehabilitaci, i v průběhu těhotenství lze odstranit bolesti zad.

Martina Šenková

Reference

Vystudovala na katedře tělovýchovného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Svou pracovní kariéru začínala v nemocnici v Teplicích na rehabilitačním oddělení pod vedením prim. MUDr. L.Turka. Od roku 1996 získávala zkušenosti v Revmatologickém ústavu Praha a řadu let pracovala jako odborný poradce fyzioterapeutů na klinice komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka Monada. Kde v posledních letech byla ve vedení a členkou úzkého týmu kliniky.

Využívá bohaté klinické zkušenosti při vyšetření a terapii u nemocných s výhřezem ploténky a bolesti zad u běžné populace, tak i u profesionálních sportovců. Přístup k pacientům neřeší jako mašinerii, ale hledáním vhodného postupu při léčbě. Přednášela na víkendových odborných kurzech a seminářích pro fyzioterapeuty a praktické lékaře. Vyšetřovala děti předškolního věku v programu prevence idiopatických skolióz. Po dobu 6 let vyučovala na klinice odbornou praxi pro zahraniční studenty z Univerzity Karlovy. Účastnila se aktivními přednáškami několika kongresů. Absolvovala kurzy vývojové kineziologie v manuální medicíně, Bazální programy – posturální terapie na bázi vývojové kineziologie, aktivační sytém reflexní lokomoce – Vojtův princip.

PŘEDNÁŠKY NA KONGRESECH
 • 2003 – Konference rehabilitační, fyzikální a balneo medicíny Jáchymov
  „Chronické bolesti myoskeletální soustavy a sportovní aktivity“ Dvořák T., Šenková M.
 • 2004 – Konference rehabilitační, fyzikální a balneo medicíny Jáchymov
  „Vztah akrálních částí HK na postavení osového orgánu z pohledu vývojové kineziologie“ Dvořák T., Šenková M.
 • 2005 – Kongresové centrum Poděbrady
  „Klinické projevy Th/l přechodu při kvadrupedální lokomoci“ Dvořák T.,Šenková M.
 • 2007 – výroční konference Monada
  „Vliv delfínového vlnění na skoliózy“ Šenková M.
 • 2010 – Konference rehabilitační, fyzikální a balneo medicíny Jáchymov
  „Možnosti terapeutického ovlivnění u vrozené dysplazie kyčelního kloubu“
 • 2012 výroční konference Klinika komplexní rehabilitace Mudr. Jiřího Marka, „Výsledky klinického vyšetření u dětí předškolního věku“ Mgr. Martina Šenková, Dr. Kateřina Marková
SPOLUPRÁCE
 • Mudr. Zilla Šonková  – specialista neurolog nemocnice na Homolce, Poliklinika Hradčanské
 • Mudr. Martin Jerie – specialista neurolog pro EMG vyšetření, nemocnice na Homolce
 • Mudr. Hynek Jebavý – praktický lékař Vaccinium, Senovážné náměstí 980/22, Praha 1
 • Jana Komers Svobodová – specialista na psychosomatické souvislosti, Vinohradská  55, Praha 2
 • Barbora Kohoutková – specialista na Gyrotonic  a Gyrokinesis, cvičení v pohybových vzorcích
 • Mgr. Michaela Vojtová – specialistu na problematiku rovnovážného ústrojí vnitřního ucha
 • Basketbalový klub GBA  academy – hlavní trenér Julian Beťko, manager Matěj Zajíček
AKTIVITY

2015 Poněšice – ústní prezentace s praktickou ukázkou „ Jak pečovat o pohybový aparát, aby nebolela záda“ pro studenty z Hamu, zaměřený na taneční obor a pantomimu.

2015 absolvovala kurz „ Vertebroviscerální vztahy a jeho využití v klinické praxi, P. Bittnar

Od roku 2014 poskytuji rehabilitační péči dvojnásobné juniorské mistryni České republiky ve veslování Kateřině Hartmanové. Provádím terapii na meziobratlovou ploténku s cílem aktivace nitrobřišního tlaku a stability pánve. Pracujeme na zlepšení techniky a zapojení svalů v ideálních vzorcích.

Od roku 2012 poskytuji rehabilitační péči juniorskému basketbalovému týmu  GBA academy Praha. Spolupracuji s trenérem Julianem Beťkem na zlepšení techniky, cílenému protažení svalů před a po tréninku. Navrhuji individuální terapii pro každého hráče.

2011 kineziologické vyšetření juniorské reprezentace České republiky vodního póla. Cílem bylo zjištění odchylek pohybového ústrojí a navrhnout změny špatných pohybových stereotypů během tréninku

2010 provedeno preventivní vyšetření s návrhem vhodné ergonomie pracovního prostředí proti vzniku „karpálních tunelů“ u zaměstnanců firmy TRW.  Bylo vyšetřeno 125 žen jednostranně zaměřených na šití volantů. (Mgr. Renáta Nováková, Mgr. Martina Šenková)

2010 – 2012  klinické a preventivní vyšetření dětí předškolního věku v mateřských školkách – zjišťování skolióz páteře a vadného držení těla (Mgr. Martina Šenková, dr. Kateřina Marková, klinika Monada)

2007 – 2009 preventivní a kontrolní vyšetření vad páteře a nohou u chlapců z fotbalových oddílů

2008 preventivní vyšetření děvčat v jezdecké disciplíně drezura pro lepší sladění jezdce s koněm, odstranění bolestí krční páteře a zad. Do vyšetření byla zahrnuta jízda na koni během tréninku. Sledovala jsem chování jezdce na koni a odchylky s tím spojené.

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY
 • Dance Medicin (Art Fysio) Jarmo Ahonen, Finsko
 • Dance Medicin (Rolfing, Pilates) Ingrid Kerec, Vídeň
 • Handicap camp v Norsku (Hove), zakladatel Finn Sørensen
PUBLIKACE
 •  T. Dvořák, M. Šenková: Cvičení proti bolesti zad (DVD)
 •  M. Šenková: Cvičení  na míči I.  (DVD)
 •  K. Máčiková, R. Šmídová, M. Šenková: Cvičení  pro děti

Reagujte na vaši bolest včas

DOMLUVTE SI NÁVŠTĚVU V ORDINACI

Top