Přeskočit na obsah

Rehabilitace u sportovců

Do mé ordinace přicházejí sportovci, kde limitující je právě bolest nějakého segmentu. Důvodů může být několik. Nesprávné anatomické poměry můžou mít za následek chybné stereotypy, které se při pravidelnosti tréninků vrství v nesprávném posturálním řetězci. Chybný stereotyp sportovec sám přesně nepozná. Uvědomuje si to v případech, kdy určitý pohybový úkol nemůže zvládnout oproti ostatním jedincům. Nejde pohyb změnit, tak jak trenér upozorňuje, trápí se a připadá si nešikovně.

Dalším důvodem je nevhodná zátěž, nerespektování biologického věku sportovce a následné chybné stereotypy vedou k úrazům a bolestivým stavům. Pro trenéra skupinového sportu je velmi náročné doplnit individuální potřeby každého jedince kompenzačním cvičením pro odstranění potíží. Osobní přístup a disciplína mimo sportoviště je předpokladem úspěchu a dobrého výkonu.

Ceník

Vstupní vyšetření u sportovců Kineziologická analýza, diagnostika poruch pohybového aparátu, sledování techniky pohybu přes video a nebo v ordinaci, zjištění odchylek v průběhu pohybu (spolupracuji i s trenérem) účinný návrh léčby individuálně zaměřený, závěrečná zpráva pro trenéra. Doba trvání 1,5h. 3.500,-
Rehabilitace sportovců Zahrnuje terapeutické postupy s cílem pomoci co nejrychleji od bolestí. Ukázky cvičení na doma přizpůsobené individuálně každému sportovci 1.600,-
Rehabilitace sportovců v terénu 30min. Zahrnuje sledování pohybového aparátu sportovce v jeho přirozeném prostředí, spolupráce s trenérem při hodnocení závěru odchylek, pomoc při akutní bolesti na místě 2.000,-
Kineziotaping Krátká instruktáž a ukázka přiložení kinezio – tapingu 300,-
Kineziology tape Kine – Max /1ks 195,-

Platební podmínky:
Hotovost
Platba přes Smart Banking – vystavuji příjmový doklad s QR kódem
Platba převodem na účet: ČSOB č.ú.: 256973885/0300
Platební karty nepřijímám

Jsem nestátní zdravotnické zařízení bez smluvní podpory zdravotních pojišťoven. Díky své kvalifikaci můžu pracovat samostatně v léčení nemocných v oblasti pohybového ústrojí. Při akutním stavu pacienta jsem ve spolupráci s lékařem a konzultuji eventuální léčbu analgetiky. Zakládám si na rychlém termínu objednání, dodržování objednaného času, není potřeba poukazu od praktického lékaře

cs_CZCzech